Žeriavnický kurz na ZDVÍHACIE ZARIADENIA, žeriavy, PLOŠINY BEZ ŠPZ vykonávame v NITRE V týchto termínoch

16.11.2017 - 08:00

30.11.2017 - 08:00

14.12.2017 - 08:00

11.01.2018 - 08:00

25.01.2018 - 08:00

08.02.2018 - 08:00

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošinárov a viazačov bremien môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurzy a školenia vykonávame podľa platnej legislatívy a preto obsahujú len teóriu. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz, doklad alebo EU certifikát podľa druhu kurzu a školenia. Treba si uvedomiť, že na Slovensku potrebujete na každý druh žeriava alebo zdvíhacie zariadenie zvlášť preukaz, doklad. Pre uchádzačov o prácu v zahraničí na pozíciu obsluha mobilného a vežového žeriava alebo pohyblivej pracovnej plošiny s ŠPZ zabezpečujeme aj EU certifikát.

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošinárov, viazačov bremien vykonávame v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy sú vždy štvrtok každý 2 týždeň.

žeriavnické kurzy na MOBILNÉ a VEŽOVÉ ŽERIAVY,  PLOŠINY na automobilovom podvozku S ŠPZ
vykonávame v týchto termínoch

1. KURZ ŽERIAVNIKOV A PLOŠINÁROV

 • Základný žeriavnický kurz obsluhy žeriavov, plošinárov pre všetky typy zdvíhacích zariadení
  ( Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz )
 • Rozširovací žeriavnický kurz obsluhy žeriavov, plošinárov pre všetky typy zdvíhacích zariadení
  ( Ak už máte platný doklad, preukaz a potrebujete doplniť ďalší typ )
 • Opakované školenie žeriavnikov (min. 1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.
 • Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami,žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz, doklad žeriavnika zdvíhacích zariadení, žeriavov. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. Podmienky k prihláseniu sa na žeriavnický kurz obsluhy žeriavov, plošinárov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • 1 ks fotografia 3 x 3,5 cm
 • notársky overené najvyššie dosiahnuté vzdelanie len pre Mobilný,Vežový žeriav, Pohyblivé pracovné plošiny s ŠPZ
Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.
Rozdelenie zdvíhacích zariadení - Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.

3. Priebeh kurzu obsluhy mostových, stĺpových a nakladacích žeriavov, pracovných plošín bez ŠPZ

 • žeriavnický kurz začíname vždy v štvrtok podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 08:00 na Štúrovej 155, Nitra ( areál stavebnín Kartel Nitra )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára 
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

4. Priebeh kurzu obsluhy Mobilného a Vežového žeriava, Pohyblivej pracovnej plošiny s ŠPZ

 • žeriavnický kurz začíname vždy v sobotu podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 09:00 na Štúrovej 155, Nitra ( areál stavebnín Kartel Nitra )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára , notársky overené najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

5. Rozsah kurzu a získanie EU Certifikátu

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých zdvíhacích zariadení nájdete v samostatnej sekcii. Podrobné informácie Vám radi poskytneme na 0950 50 22 57.

Vyhláška č.508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení v § 17 určuje povinnosť zabezpečiť kurz žeriavnikov osobám, ktoré tieto zdvíhacie zariadenia obsluhujú. Pri mobilných a vežových žeriavov a pohyblivej pracovnej plošiny s motorovým pohonom vykonáva skúšku Oprávnená právnická osoba, preukaz vydáva Inšpektorát práce.  My Vám zabezpečíme celý kurz od odbornej prípravy na skúšku, termín skúšky u OPO, skúšku Inšpektorom, vystavenie preukazov na Inšpektoráte práce.

Nemusíte nič vybavovať ani nikde chodiť. Tak isto Vám zabezpečíme aj EU certifikát pre obsluhu vežových a mobilných žeriavov a obsluhu pohyblivých pracovných plošín sk. Ab pre prácu v celej Európe. Pri ostatných typoch vyhradených technických zariadení zdvíhacích zabezpečujeme odbornú prípravu, preskúšanie aj vystavenie preukazov a dokladov.

Postup pre prihlásenie na žeriavnický kurz obsluhy žeriavov, plošinárov

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami  o kurze.

6. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOBILNÝCH ŽERIAVOV ( AUTOŽERIAV )

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy mobilného žeriavu

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )  Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks
 • notársky overené najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Kurz žeriavnikov mobilných žeriavov ( autožeriavov ) sa skladá:

 • konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
 • prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky k obsluhe mobilného žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky k signálom pri obsluhe mobilného žeriava z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

7. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY VEŽOVÝCH ŽERIAVOV

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy vežových žeriavov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )  Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks
 • notársky overené najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Kurz žeriavnikov vežových žeriavov ( výškových ) sa skladá:

 • konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
 • prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky k obsluhe vežového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky k signálom pri obsluhe vežového žeriava z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií
Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.
Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.

8. KURZ OBSLUHY POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINY S ŠPZ

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny na automobilovom podvozku s ŠPZ

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )  Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks
 • notársky overené najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Kurz obsluhy pohyblivých plošín s ŠPZ sa skladá:

 • konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
 • prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky k obsluhe plošiny vyplývajúce z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

9. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV

Kurz žeriavnikov mostových žeriavov (halových) sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mostového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy mostových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

10. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV

Kurz žeriavnikov portálových žeriavov sa skladá :

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad na obsluhu portálových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

E-shop – viazacieprostriedky.sk

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, Pevnostné reťaze, Pevnostné strmene, Dopravné kužele, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

11. KURZ ŽERIAVNIKOV KONZOLOVÝCH ŽERIAVOV

Kurz žeriavnikov konzolových žeriavov sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe konzolového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad  obsluhy konzolových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

12. Ďalej Vám ponúkame

 • získanie žeriavnického preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu,dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )
 • opakované školenie v pravidelných intervaloch ( min.1 x 12 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.

Postup pre prihlásenie na žeriavnický kurz obsluhy žeriavov, plošinárov

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami  o kurze.

REFERENCIE

Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch
alt

Petríček a kolegovia

Obrovský prehľad v legislatíve, otvorený prístup.  Našiel som aj lacnejšiu firmu ale potvrdilo sa mi že nie vždy to je o cene. Ešte raz ďakujeme !
alt

BCB

Spolupracujeme spolu už pár rokov a vždy sa nám snažia maximálne pomôcť a zo všetkým poradiť. Zabezpečujú nám školenia, revízie a viazacie prostriedky. Maximálna spokojnosť.