KURZY ŽERIAVNIKOV, PLOŠINÁROV A VIAZAČOV BREMIEN
Informácie o kurze Cenník kurzov Online prihláška
U nás to vydaním preukazov a dokladov nekončí!

O Vaše preukazy a doklady sa staráme aj nadaľej!

Zaradili sme Vás do našej databázy, ktorá Vás upozorní na blížiaci sa koniec platnosti Vašich preukazov a dokladov.

E-mail Vám príde 30 dní pred koncom platnosti.

KURZY A ŠKOLENIA VYKONÁVAME V NITRE V TÝCHTO TERMÍNOCH

Mostové, portálové a stĺpové žeriavy, hydraulické ruky, pracovné plošiny bez ŠPZ

Miesto konania - Nitra

 

Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku (autožeriavy)

Miesto konania - Nitra

 

Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m, s ŠPZ

Miesto konania - Nitra

 

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošinárov a viazačov bremien môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný žeriavnický preukaz, doklad obsluhy zdvíhacích zariadení podľa druhu kurzu a školenia. Treba si uvedomiť, že na Slovensku potrebujete na každý druh žeriava alebo zdvíhacie zariadenie zvlášť preukaz, doklad.

1. KURZ ŽERIAVNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ, ŽERIAVOV

 • Základný kurz obsluhy zdvíhacích zariadení pre všetky typy zdvíhacích zariadení
  (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)
 • Opakované školenie žeriavnikov minimálne 1 x do 36 mesiacov
 • Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz alebo doklad. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára. 
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz, doklad žeriavnika zdvíhacích zariadení, žeriavov. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY ŽERIAVOV

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm- 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

3. NA TIETO ZDVÍHACIE ZARIADENIA VYKONÁVAME KURZY A ŠKOLENIA

Aa – Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriavy a zdvíhadlá s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane. Patria sem tieto typy:

 • Mobilné žeriavy automobilové
 • Vežové žeriavy stavebné 
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Stĺpové otočné žeriavy
 • Nakladací žeriav (Hydraulická ruka)

Ab – Pohyblivá pracovná plošina, ktorá nie je na automobilovom podvozku a nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách. Patria tam tieto typy:

 • Nožnicové plošiny
 • Kĺbové plošiny
 • Prívesné na prívesnom vozíku
 • Teleskopické plošiny
 • Stĺpové plošiny
 • Pásové (Špeciálne) plošiny

Ab – Pohyblivá pracovná plošina, ktorá je na automobilovom podvozku a je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách. Patria tam tieto typy:

 • Pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m a s ŠPZ

4. NA TIETO ZDVÍHACIE ZARIADENIA VYKONÁVAME KURZY A ŠKOLENIA

Ba 1 – žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to

 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 2. zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena a, to:

  1.  zdvíhacie rampy
  2.  zdvíhacie plošiny
  3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
  4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Bf – zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOSTOVÝCH, STĹPOVÝCH OTOČNÝCH, PORTÁLOVÝCH, KONZOLOVÝCH A NAKLADACÍCH ŽERIAVOV (HYDRAULICKÉ RUKY), KONTAJNEROVÝCH NAKLADAČOV, VIAZAČOV BREMIEN

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

OBCHODNÍ PARTNERI

REFERENCIE

Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch

BCB

Spolupracujeme spolu už pár rokov a vždy sa nám snažia maximálne pomôcť a zo všetkým poradiť. Zabezpečujú nám školenia, revízie a viazacie prostriedky. Maximálna spokojnosť.

Petríček a kolegovia

Obrovský prehľad v legislatíve, otvorený prístup.  Našiel som aj lacnejšiu firmu ale potvrdilo sa mi že nie vždy to je o cene. Ešte raz ďakujeme !

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo