Žeriavnický kurz na HYDRAULICKÉ RUKY, MOSTOVÉ, PORTÁLOVÉ A KONZOLOVÉ ŽERIAVY, PRACOVNÉ PLOŠINY bez ŠPZ vykonávame v NITRE V týchto termínoch

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošinárov a viazačov bremien môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný žeriavnický preukaz, doklad obsluhy zdvíhacích zariadení podľa druhu kurzu a školenia. Treba si uvedomiť, že na Slovensku potrebujete na každý druh žeriava alebo zdvíhacie zariadenie zvlášť preukaz, doklad.

1. KURZ ŽERIAVNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ, ŽERIAVOV A PLOŠINÁROV

 • Základný kurz obsluhy zdvíhacích zariadení pre všetky typy zdvíhacích zariadení
  (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)
 • Opakované školenie žeriavnikov (1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x za 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz alebo doklad. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára. 
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami,žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz, doklad žeriavnika zdvíhacích zariadení, žeriavov. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. Podmienky k prihláseniu sa na kurz

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.
Rozdelenie zdvíhacích zariadení - Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.

3. Priebeh kurzu ŽERIAVNIKOV mostových, stĺpových a nakladacích žeriavov, pracovných plošín bez ŠPZ

 • žeriavnický kurz začíname vždy v štvrtok podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 08:00 na Štúrova 155, Nitra (areál stavebnín Kartel Nitra)
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára, fotografiu 
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste, platobnou  kartou alebo pre firmy platba prevodom na účet

4. Termíny a rozsah kurzu

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošinárov, viazačov bremien vykonávame v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov.

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých zdvíhacích zariadení nájdete v samostatnej sekcii. Podrobné informácie Vám radi poskytneme na 0902 27 67 62. Vyhláška č.508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení v § 17 určuje povinnosť zabezpečiť kurz žeriavnikov osobám, ktoré tieto zdvíhacie zariadenia obsluhujú. Kurzy na zdvíhacie zariadenia podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik.

Postup pre prihlásenie na žeriavnický kurz obsluhy mostových, stĺpových a nakladacích žeriavov, pracovných plošín bez ŠPZ

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

5. ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane. Patria tam tieto typy :

 • Vežové žeriavy
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
 • Nakladací žeriav (Hydraulická ruka)

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a  výškou zdvihu nad 1,5 m
Ad – stavebný výťah

 1. na prepravu osôb a nákladu
 2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

6. ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Ba 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to

 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 2. zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena a, to:

 1.  zdvíhacie rampy
 2.  zdvíhacie plošiny
 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu
Bf – zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.
Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.

7. KURZ OBSLUHY POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINY bez ŠPZ

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny bez ŠPZ

Kurz obsluhy pohyblivých plošín bez ŠPZ sa skladá:

 • konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
 • prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky k obsluhe plošiny vyplývajúce z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

8. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV

Podmienky k prihláseniu sa na kurz žeriavnikov mostových žeriavov

Kurz žeriavnikov mostových žeriavov (halových) sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mostového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy mostových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

9. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY NAKLADACÍCH ŽERIAVOV (HYDRAULICKÁ RUKA)

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy nakladacích žeriavov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz žeriavnikov nakladacích žeriavov sa skladá :

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy nakladacích žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

10. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV

Podmienky k prihláseniu sa na kurz žeriavnikov portálových žeriavov

Kurz žeriavnikov portálových žeriavov sa skladá :

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad na obsluhu portálových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

E-shop – viazacieprostriedky.sk

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene, dopravné kužele, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

Žeriavnický kurz vykonávame na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivú pracovnú plošinu s ŠPZ aj bez ŠPZ. EU certifikát.

11. KURZ ŽERIAVNIKOV KONZOLOVÝCH ŽERIAVOV

Podmienky k prihláseniu sa na kurz žeriavnikov konzolových žeriavov

Kurz žeriavnikov konzolových žeriavov sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe konzolového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad  obsluhy konzolových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x za 12 mesiacov.

12. Ďalej Vám ponúkame

 • získanie žeriavnického preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie v pravidelných intervaloch (min.1 x 12 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)

Postup pre prihlásenie na žeriavnický kurz obsluhy žeriavov, zdvíhacích zariadení, plošinárov

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Obchodní partneri

REFERENCIE

Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch
alt

Petríček a kolegovia

Obrovský prehľad v legislatíve, otvorený prístup.  Našiel som aj lacnejšiu firmu ale potvrdilo sa mi že nie vždy to je o cene. Ešte raz ďakujeme !
alt

BCB

Spolupracujeme spolu už pár rokov a vždy sa nám snažia maximálne pomôcť a zo všetkým poradiť. Zabezpečujú nám školenia, revízie a viazacie prostriedky. Maximálna spokojnosť.