Cenník školení a kurzov

DRUH ŠKOLENIA / KURZUCENA ZA OSOBUZíSKATETERMÍN OPAKOVANIA
KURZ OBSLUHY (ŽERIAVNIKA) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk.Aa,Ba1
Kurz žeriavnika Mostových (Halových) žeriavov 65,- €Doklad
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov (Hydraulická ruka)65,- €Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov60,- €Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov60,- €Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových ramenových nakladačov, nosičov55,- €Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov25,- €Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Duplikát dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)0,- €Doklad
KURZ OBSLUHY MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV
Kurz obsluhy mobilných žeriavov (autožeriavov), v cene sú zahrnuté všetky poplatky
250,- €Preukaz
Kurz obsluhy stavebných vežových žeriavov, v cene sú zahrnuté všetky poplatky250,- €Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov30,- €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov50,- €Osvedčenie1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu)100,- €EU certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu )50,- €Preukaz
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ (NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ) (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť na Slovensku65,- €Doklad
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť v celej EU/Slovensko
120,- €EU certifikát/Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ)20,- €Záznam1 x do 12 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)0,- €Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTORICKÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m s ŠPZ 
Kurz obsluhy pracovných plošín s výškou zdvihu nad 1,5 m, s ŠPZ, v cene sú zahrnuté všetky poplatky
250,- €Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy pohyblivých pracovných plošín30,- €Záznam/Potvrdenie1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy pohyblivých pracovných plošín50,- €Osvedčenie1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu)100,- €EU certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu )50,- €Preukaz
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien60,- €Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) viazača bremien25,- €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien40,- €Záznam/Potvrdenie1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)0,- €Preukaz
ZVÝHODNENÉ BALÍČKY ŠKOLENÍ
Základný kurz viazač bremien+nakladací žeriav (hydraulická ruka)125 €  110 €Preukaz/Doklad
Základný kurz viazač bremien+mostový žeriav (halový)
125 €  110 €Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2-Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien55,- €Doklad
Bb-Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 55,- € Doklad
Bc1-Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO 45,- € Doklad
Bc2-Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C 45,- € Doklad
Bd1-Zdvíhacia rampa 45,- € Doklad
Bd2-Zdvíhacia plošina 45,- € Doklad
Bd3-Stabilné, mobilné 45,- € Doklad
Bd4-Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu 45,- € Doklad
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 30,- € Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy zdvíhacích zariadení20,- €Záznam/Potvrdenie1 x do 36 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)0,- €Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné5,- €
Prepravné náklady0,50,- €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu)
 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo