DRUH ŠKOLENIA / KURZU CENA ZA OSOBU ZíSKATE TERMÍN OPAKOVANIA
KURZ OBSLUHY (ŽERIAVNIKA) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk.Aa,Ba1
Kurz žeriavnika Mostových (Halových) žeriavov  65,- € Doklad
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov (Hydraulická ruka) 65,- € Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov 60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov 60,- €  Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov 60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových nakladačov 35,- € Doklad
Opakované školenie žeriavnikov 20,- € Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava 30,- € Osvedčenie 1 x do 5 rokov
Duplikát dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ (NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ) (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) 65,- € Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ) 15,- € Záznam 1 x do 12 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP 30,- € EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien 42,- € Preukaz
Opakované školenie viazača bremien 20,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien 30,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2-Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 55,- € Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bb-Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  55,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bc1-Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bc2-Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd1-Zdvíhacia rampa  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd2-Zdvíhacia plošina  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd3-Stabilné, mobilné  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd4-Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  30,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení 20,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné 3,50,- €
Prepravné náklady 0,50,- €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu)
 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť ! Stiahnuť cenník