DRUH ŠKOLENIA / KURZUCENA ZA OSOBUZíSKATETERMÍN OPAKOVANIA
KURZ OBSLUHY ( ŽERIAVNIKA ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk.Aa,Ba1
Kurz žeriavnika Mostových ( Halových ) žeriavov 65 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov ( Hydraulická ruka )65 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov60 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerového, Ramenového nakladača35 ,- €Doklad
Opakované školenie žeriavnikov15 ,- €Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava25 ,- €Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát dokladu ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ ( NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ ) ( LICENCE WORK PLATFORMS )
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín ( bez ŠPZ )65 ,- €Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín ( bez ŠPZ )15 ,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP30 ,- €EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN ( LICENCE LOAD BINDER )
Kurz viazača bremien42 ,- €Preukaz
Opakované školenie viazača bremien15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien25 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )0 ,- €Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2-Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien55 ,- €Doklad1 x za 12 mesiacov
Bb-Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 55 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc1-Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc2-Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd1-Zdvíhacia rampa 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd2-Zdvíhacia plošina 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd3-Stabilné, mobilné 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd4-Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 30 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné3,50,- €
Prepravné náklady0,50,- €/ km

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť ! Stiahnuť cenník