Cenník školení a kurzov

DRUH ŠKOLENIA / KURZU CENA ZA OSOBU ZíSKATE TERMÍN OPAKOVANIA
KURZ OBSLUHY (ŽERIAVNIKA) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk.Aa,Ba1
Kurz žeriavnika Mostových (Halových) žeriavov  65,- € Doklad
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov (Hydraulická ruka) 65,- € Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov 60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov 60,- €  Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov 60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových ramenových nakladačov, nosičov 55,- € Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov 25,- € Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Duplikát dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
KURZ OBSLUHY MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV
Kurz obsluhy mobilných žeriavov (autožeriavov), v cene sú zahrnuté všetky poplatky
250,- € Preukaz
Kurz obsluhy stavebných vežových žeriavov, v cene sú zahrnuté všetky poplatky 250,- € Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov 30,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov 50,- € Osvedčenie 1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu) 100,- € EU certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu ) 50,- € Preukaz
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ (NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ) (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť na Slovensku 65,- € Doklad
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť v celej EU/Slovensko
120,- € EU certifikát/Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ) 20,- € Záznam 1 x do 12 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTORICKÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m s ŠPZ 
Kurz obsluhy pracovných plošín s výškou zdvihu nad 1,5 m, s ŠPZ, v cene sú zahrnuté všetky poplatky
250,- € Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy pohyblivých pracovných plošín 30,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy pohyblivých pracovných plošín 50,- € Osvedčenie 1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu) 100,- € EU certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu ) 50,- € Preukaz
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien 60,- € Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) viazača bremien 25,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien 40,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Preukaz
ZVÝHODNENÉ BALÍČKY ŠKOLENÍ
Základný kurz viazač bremien+nakladací žeriav (hydraulická ruka) 125 €  110 € Preukaz/Doklad
Základný kurz viazač bremien+mostový žeriav (halový)
125 €  110 € Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2-Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 55,- € Doklad
Bb-Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  55,- €  Doklad
Bc1-Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO  45,- €  Doklad
Bc2-Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C  45,- €  Doklad
Bd1-Zdvíhacia rampa  45,- €  Doklad
Bd2-Zdvíhacia plošina  45,- €  Doklad
Bd3-Stabilné, mobilné  45,- €  Doklad
Bd4-Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  45,- €  Doklad
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  30,- €  Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy zdvíhacích zariadení 20,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné 5,- €
Prepravné náklady 0,50,- €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu)
 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo