Kurzy obsluhy pohyblivých pracovných plošín bez ŠPZ

KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN (KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA PREVÁDZKU NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH, BEZ ŠPZ) VYKONÁVAME V NITRE V TÝCHTO TERMÍNOCH

Kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín, ktoré nie sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách a nie sú na automobilovom podvozku, môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný doklad obsluhy pohyblivých pracovných plošín. Pre prácu v zahraničí Vám vieme vydať doklad na obsluhu pracovných plošín v EU verzii podľa STN EN 280+A2.

1. KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA PREVÁDZKU NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A NIE SÚ NA AUTOMOBILOVOM PODVOZKU (BEZ ŠPZ)

 • Základný kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín v zmysle zákona 124/2006 Z.z.,
  (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)
 • Oboznamovanie (opakované školenie) 1 x do 12 mesiacov v zmysle vyhlášky č.147/2013 Z.z.,

Opakované školenie vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz alebo doklad.

 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný doklad obsluhy pohyblivých pracovných plošín. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU NA KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie dokladu obsluhy pohyblivých pracovných plošín sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

3. PRIEBEH KURZU OBSLUHY OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN BEZ ŠPZ

 • kurz začíname vždy v štvrtok podľa zverejnených termínov
 • dĺžka kurzu 1 deň. Vydanie dokladu ihneď po úspešnom absolvovaní kurzu
 • začiatok kurzu je o 08:00 na Levická 7D, Nitra
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára, fotografiu
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

 

4. TERMÍNY A ROZSAH KURZU

Kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín, ktoré nie sú určené na prevádzku na pozemných komunikáciách a nie sú na automobilovom podvozku vykonávame v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy sú vždy štvrtok každý 2 týždeň.

Rozdelenie všetkých zdvíhacích zariadení nájdete v samostatnej sekcii. Podrobné informácie Vám radi poskytneme na +421 911 263 510. Vyhláška č.508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení v § 17 určuje povinnosť zabezpečiť kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín bez ŠPZ osobám, ktoré tieto pohyblivé pracovné plošiny obsluhujú. Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik.

5. NA TIETO POHYBLIVÉ PRACOVNÉ PLOŠINY VYKONÁVAME KURZY

Ab – Pohyblivá pracovná plošina, ktorá nie je na automobilovom podvozku a nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách. Patria tam tieto typy:

 • Nožnicové plošiny
 • Kĺbové plošiny
 • Prívesné na prívesnom vozíku
 • Teleskopické plošiny
 • Stĺpové plošiny
 • Pásové (Špeciálne) plošiny

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN, KTORÉ NIE SÚ URČENÉ NA PREVÁDZKU NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH A NIE SÚ NA AUTOMOBILOVOM PODVOZKU (BEZ ŠPZ)

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

6. KURZ OBSLUHY POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINY BEZ ŠPZ

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny bez ŠPZ

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz obsluhy pohyblivých plošín bez ŠPZ sa skladá:

 • konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
 • prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky k obsluhe plošiny vyplývajúce z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy pohyblivých pracovných plošín. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 12 mesiacov. Doklad obsluhy pohyblivých pracovných plošín je platný na území Slovenskej republiky a európskej únii. 

7. ĎALEJ VÁM PONÚKAME

 • získanie dokladu obsluhy pohyblivých pracovných plošín v EU verzii
 • vydanie duplikátu dokladu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie v pravidelných intervaloch (minimálne 1 x do 12 mesiacov)
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo