Žeriavnický kurz obsluhy žeriavov a zdvíhacích zariadení

ŽERIAVNICKÝ KURZ NA HYDRAULICKÉ RUKY, MOSTOVÉ, PORTÁLOVÉ, STĹPOVÉ OTOČNÉ A KONZOLOVÉ ŽERIAVY, KONTAJNEROVÉ NAKLADAČE VYKONÁVAME V NITRE V TÝCHTO TERMÍNOCH

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošinárov a viazačov bremien môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný žeriavnický preukaz, doklad obsluhy zdvíhacích zariadení podľa druhu kurzu a školenia. Treba si uvedomiť, že na Slovensku potrebujete na každý druh žeriava alebo zdvíhacie zariadenie zvlášť preukaz, doklad.

1. KURZ ŽERIAVNIKOV ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ, ŽERIAVOV

 • Základný kurz obsluhy zdvíhacích zariadení pre všetky typy zdvíhacích zariadení
  (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)
 • Opakované školenie žeriavnikov (1 x do 36 mesiacov)
 • Opakované školenie vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz alebo doklad.  
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz, doklad žeriavnika zdvíhacích zariadení, žeriavov. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY ŽERIAVOV

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm- 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

3. PRIEBEH KURZU ŽERIAVNIKOV MOSTOVÝCH, STĹPOVÝCH OTOČNÝCH, PORTÁLOVÝCH, KONZOLOVÝCH A NAKLADACÍCH ŽERIAVOV (HYDRAULICKÉ RUKY), KONTAJNEROVÝCH NAKLADAČOV

 • žeriavnický kurz začíname vždy v štvrtok podľa zverejnených termínov
 • dĺžka kurzu 1 deň. Vydanie dokladu ihneď po úspešnom absolvovaní kurzu
 • začiatok kurzu je od 08:00 na Levická 7D, Nitra
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára, fotografiu 
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

 

4. TERMÍNY A ROZSAH KURZU

Žeriavnický kurz obsluhy zdvíhacích zariadení, žeriavov a viazačov bremien vykonávame v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov.

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých zdvíhacích zariadení nájdete v samostatnej sekcii. Podrobné informácie Vám radi poskytneme na +421 911 263 510. Vyhláška č.508/2009 Z.z., upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení v §17 určuje povinnosť zabezpečiť kurz žeriavnikov osobám, ktoré tieto zdvíhacie zariadenia obsluhujú. Kurzy na zdvíhacie zariadenia podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik.

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOSTOVÝCH, STĹPOVÝCH OTOČNÝCH, PORTÁLOVÝCH, KONZOLOVÝCH A NAKLADACÍCH ŽERIAVOV (HYDRAULICKÉ RUKY), KONTAJNEROVÝCH NAKLADAČOV

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

6. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV (HALOVÝCH ŽERIAVOV)

skupina Aa, Ba1 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg, žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy mostových žeriavov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz žeriavnikov mostových žeriavov (halových) sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mostového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

*K danému kurzu odporúčame absolvovať aj kurz viazača bremien, pokiaľ si budete bremená aj sami viazať pomocou akýchkoľvek viazacích prostriedkov. Kurz je možné absolvovať naraz. 

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy mostových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 36 mesiacov. Doklad obsluhy mostových žeriavov je platný len na území Slovenskej republiky. 

7. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY KONTAJNEROVÝCH RAMENOVÝCH NAKLADAČOV A NOSIČOV KONTAJNERU

skupina Bb podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy ramenových nakladačov a nosičov kontajneru

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz obsluhy ramenových nakladačov a nosičov kontajnerov sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy ramenových nakladačov alebo nosičov kontajnerov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 36 mesiacov. Doklad obsluhy ramenových nakladačov alebo nosičov kontajnerov je platný len na území Slovenskej republiky. 

8. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY NAKLADACÍCH ŽERIAVOV (HYDRAULICKÁ RUKA)

skupina Aa, Ba1 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg, žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy nakladacích žeriavov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz žeriavnikov nakladacích žeriavov sa skladá :

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

*K danému kurzu odporúčame absolvovať aj kurz viazača bremien, pokiaľ si budete bremená aj sami viazať pomocou akýchkoľvek viazacích prostriedkov. Kurz je možné absolvovať naraz. 

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy nakladacích žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 36 mesiacov. Doklad obsluhy nakladacích žeriavov je platný len na území Slovenskej republiky. 

9. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV

skupina Aa, Ba1 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg, žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy portálových žeriavov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz žeriavnikov portálových žeriavov sa skladá :

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe portálového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

*K danému kurzu odporúčame absolvovať aj kurz viazača bremien, pokiaľ si budete bremená aj sami viazať pomocou akýchkoľvek viazacích prostriedkov. Kurz je možné absolvovať naraz. 

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy portálových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 36 mesiacov. Doklad obsluhy portálových žeriavov je platný len na území Slovenskej republiky. 

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

10. KURZ ŽERIAVNIKOV KONZOLOVÝCH ŽERIAVOV

skupina Aa, Ba1 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg, žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy konzolových žeriavov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz žeriavnikov konzolových žeriavov sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe konzolového žeriava vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

*K danému kurzu odporúčame absolvovať aj kurz viazača bremien, pokiaľ si budete bremená aj sami viazať pomocou akýchkoľvek viazacích prostriedkov. Kurz je možné absolvovať naraz. 

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Doklad obsluhy konzolových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 36 mesiacov. Doklad obsluhy konzolových žeriavov je platný len na území Slovenskej republiky. 

11. ĎALEJ VÁM PONÚKAME

 • získanie žeriavnického preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu, dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie v pravidelných intervaloch minimálne 1 x do 36 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákon 124/2006 Z.z., § 16. minimálne 1 x do 5 rokov
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOSTOVÝCH, STĹPOVÝCH OTOČNÝCH, PORTÁLOVÝCH, KONZOLOVÝCH A NAKLADACÍCH ŽERIAVOV (HYDRAULICKÉ RUKY), KONTAJNEROVÝCH NAKLADAČOV

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

OBCHODNÍ PARTNERI

REFERENCIE

Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch

BCB

Spolupracujeme spolu už pár rokov a vždy sa nám snažia maximálne pomôcť a zo všetkým poradiť. Zabezpečujú nám školenia, revízie a viazacie prostriedky. Maximálna spokojnosť.

Petríček a kolegovia

Obrovský prehľad v legislatíve, otvorený prístup.  Našiel som aj lacnejšiu firmu ale potvrdilo sa mi že nie vždy to je o cene. Ešte raz ďakujeme !

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo