Kurz viazač bremien

KURZ VIAZAČOV BREMIEN, VIAZAČSKÝ PREUKAZ VYKONÁVAME V NITRE V TÝCHTO TERMÍNOCH

Kurz viazača bremien (Viazačský kurz) môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Viazač bremien pripravuje, viaže, pripútava a presúva bremená pri výrobe, montáži, spracovaní alebo transporte materiálov a produktov spravidla v súčinnosti s viacerými zdvíhacími zariadeniami. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz Viazača bremien. Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže len osoba s platným preukazom Viazača bremien.

1. KURZ VIAZAČA BREMIEN, VIAZAČSKÝ KURZ

 • Základný kurz Viazača bremien (Ak nemáte žiadny platný preukaz)
 • Oboznamovanie (opakované školenie) Viazača bremien minimálne 1 x do 36 mesiacov
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle §16 zákona č.124/2006 Z.z., (minimálne 1 x do 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať na  +421 911 263 510.
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s viazacími a závesnými prostriedkami, len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz viazača bremien. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA KURZ VIAZAČA BREMIEN

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm- 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu viazača bremien sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

3. TERMÍNY A MIESTO KURZU

Kurz viazača bremien vykonávame v Nitre, alebo v priestoroch objednávateľa. Aktuálne termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy vykonávame s 2 týždňovým intervalom vždy v štvrtok.

4. PRIEBEH KURZU VIAZAČA BREMIEN

 • kurz viazača bremien začíname vždy v štvrtok podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 08:00 na Levická 7D, Nitra
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára, fotografiu 
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

 

5. KURZ VIAZAČA BREMIEN, VIAZAČSKÝ KURZ SA SKLADÁ

 • všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien
 • osobitných požiadaviek
  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia

Každý účastník nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať profesiu viazača bremien. Preukaz platí u všetkých zamestnávateľov na území SR.

6. OPAKOVANÉ ŠKOLENIE VIAZAČA BREMIEN SA SKLADÁ

 • všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien
 • osobitných požiadaviek
  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,

Opakované školenie viazačov bremien sa vykonáva v intervale 1 x do 36 mesiacov.

7. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA VIAZAČA BREMIEN SA SKLADÁ

 • zmeny v požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti viazačov bremien
 • zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov týkajúcich sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacích so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
 • aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien.

Aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., Každý viazač bremien je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x do 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento termín Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.

8. PONÚKAME VÁM

 • získanie preukazu viazača bremien
 • opakované školenia minimálne 1 x do 36 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle zákon 124/2006 Z.z., § 16 minimálne 1 x do 5 rokov
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO  (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • odborné poradenstvo v oblasti viazania a zavesovania bremien
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch

Kompletný cenník školení a kurzov si môžete pozrieť v Cenníku školení alebo nás priamo kontaktovať.

Postup pre prihlásenie na kurz Viazač bremien (Viazačský kurz)

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo