Kurzy obsluhy mobilných a vežových žeriavov

Vežové žeriavy výškové

Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku (autožeriavy)

Žeriavnický kurz obsluhy mobilných žeriavov (autožeriavov) a stavebných vežových žeriavov sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá.

Pri mobilných autožeriavoch a stavebných vežových žeriavov  vykonáva skúšku a vydanie preukazu Oprávnená právnická osoba (OPO). Zabezpečíme Vám komplet celý kurz od odbornej prípravy na skúšku, termín skúšky u OPO až po vystavenie preukazov. Nemusíte nič vybavovať ani nikde chodiť. Ak budete mať  záujem, zabezpečíme Vám EU certifikát pre obsluhu stavebných vežových alebo mobilných žeriavov pre prácu v celej Európe.

Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára.

1. KURZ OBSLUHY MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV

 • Základný kurz obsluhy mobilných a vežových žeriavov
  (Ak nemáte žiadny platný preukaz)
 • Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov (minimálne 1 x do 36 mesiacov)
 • Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára. 
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so zdvíhacími zariadeniami, žeriavmi len zamestnancov, ktorí majú platný žeriavnický preukaz. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA OBSLUHY MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 7 dní pred kurzom, aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

3. PRIEBEH KURZU OBSLUHY MOBILNÝCH A STAVEBNÝCH VEŽOVÝCH ŽERIAVOV

 • žeriavnický kurz vykonávame vždy podľa zverejnených termínov
 • vydanie preukazu do 30 dní od skúšky
 • začiatok kurzu je o 08:00 na Levická 7D, Nitra
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára, fotografiu v prípade EU certifikátu
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom vopred na účet

4. TERMÍNY A ROZSAH ŽERIAVNICKÉHO KURZU

Kurz obsluhy mobilných žeriavov a stavebných vežových žeriavov vykonávame v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Termíny sú vždy zverejnené na 4 najbližšie kurzy.

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých zdvíhacích zariadení nájdete v samostatnej sekcii. Podrobné informácie Vám radi poskytneme na +421 911 263 510. Vyhláška č.508/2009 Z.z. upravuje bezpečnosť vyhradených technických zdvíhacích zariadení v § 17 určuje povinnosť zabezpečiť kurz žeriavnikov osobám, ktoré tieto zdvíhacie zariadenia obsluhujú. Kurzy na VTZ zdvíhacie podľa platnej legislatívy na území SR neobsahujú praktický zácvik.

Postup pre prihlásenie na kurz obsluhy mobilných a vežových žeriavov

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

5. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY MOBILNÝCH ŽERIAVOV (AUTOŽERIAVOV)

skupina Aa podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg, 

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy mobilných žeriavov (autožeriavov)

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks v prípade EU certifikátu

Kurz žeriavnikov mobilných žeriavov (autožeriavov) sa skladá:

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe mobilných žeriavov vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Preukaz obsluhy mobilných žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 36 mesiacov. Preukaz obsluhy mobilných žeriavov je platný len na území Slovenskej republiky. Možnosť vystaviť aj EU certifikát platný v celej európskej únii.

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

6. ŽERIAVNICKÝ KURZ OBSLUHY STAVEBNÝCH VEŽOVÝCH ŽERIAVOV

skupina Aa podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg, 

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy stavebných vežových žeriavov

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks v prípade EU certifikátu

Kurz žeriavnikov stavebných vežových žeriavov sa skladá :

 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o obsluhe stavebných vežových žeriavov vyplývajúce z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o činnosti viazača bremien z STN
 • osobitné požiadavky pojednávajúce o signáloch pri obsluhe zdvíhacích zariadení z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

Po úspešnom základnom kurze a overení vedomostí, je každému účastníkovi vydaný Preukaz vežových žeriavov. Opakované školenia sa vykonávajú 1 x do 36 mesiacov. Preukaz obsluhy stavebných vežových žeriavov je platný len na území Slovenskej republiky. Možnosť vystaviť aj EU certifikát platný v celej európskej únii.

Postup pre prihlásenie na žeriavnický kurz obsluhy mobilných a vežových žeriavov

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

REFERENCIE

Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch

BCB

Spolupracujeme spolu už pár rokov a vždy sa nám snažia maximálne pomôcť a zo všetkým poradiť. Zabezpečujú nám školenia, revízie a viazacie prostriedky. Maximálna spokojnosť.

Petríček a kolegovia

Obrovský prehľad v legislatíve, otvorený prístup.  Našiel som aj lacnejšiu firmu ale potvrdilo sa mi že nie vždy to je o cene. Ešte raz ďakujeme !

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo